aspek_logo
Členstvá v asociáciách a iných záujmových združeniach

Naša spoločnosť je členom Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku. Pracuje v Odbornej skupine - meranie emisií a imisií.

Členom od: marca 2008