akreditačná značka
pridelená akreditačná značka

osvedčenie o akreditácii K-081
osvedčenie o akreditácii K-081
Kalibračné laboratórium

- je spôsobilé vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne, spôsobilosť preukazuje plnením požiadaviek noriem ISO/IEC 17025:2005 a CEN/TS 15 675:2007,

- vykováva v rámci akreditovanej činnosti kalibrácie automatizovaných meracích systémov emisií do ovzdušia podľa rozsahu akreditácie.


Kalibračné laboratórium je akreditované spoločnosťou

snas_logo

Číslo osvedčenia: K-081
Dátum vydania osvedčenia: 23.05.2016
Platnosť osvedčenia do: 23.05.2021

pdf_icon   Rozsah akreditácie kalibračného laboratória